Uppsägningstiden är 3 kalendermånader från sista dagen i den månad när vi mottagit din uppsägning. Vi godkänner endast uppsägningar som skickas in skriftligt. Du kan antingen skriva under den delen i ditt hyreskontrakt, eller fylla i formuläret här (PDF), skriva ut och posta till oss.

Liletho Fastighets AB

Tollstatorpsgård 20, 665 91, Kil

Ladda ner PDF